Boende vill göra Ojnare till nationalpark

Inom några år kan området kring sjön Bästeträsk på norra Gotland bli nationalpark. En första förstudie visar att majoriteten av de boende är positiva till planerna. – Här finns ett stort lokalt engagemang och en oro för att naturen ska förstöras av storskalig kalkbrytning, säger Jenny Lundahl på Länsstyrelsen Gotland.