Bo tillsammans en uppåtgående trend

I takt med att antalet svenska ensamhushåll har ökat de senaste åren, har intresset tilltagit för alternativa boendeformer som kollektiv. – Kollektivhus är ett mer hållbart boende både ur ekologisk och ekonomisk synpunkt, säger Eva Sandstedt, professor i bostads- och urbansociologi.