Blekingerökeri fortsätter sälja ål

Rökeriet säljer 30–40 ton ål på ett år, före 2008 kunde det vara det dubbla. Ålen köps in av lokala fiskare på östkusten och rapporteras enligt gängse regler. Den ål som privatpersoner lämnar in för rökning kontrolleras däremot inte.