Biologisk mångfald lika viktigt som klimatfrågan

Det är ledsamt att se hur klimathotet och den biologiska mångfalden gång på gång ställs mot varandra. Jag tänker i det här fallet på hur skogen och skogsbruket ses som sekundära när man pratar om klimat.