Bevara Umeås fria kulturhus!

Umeå utsågs till Kulturhuvudstad 2014. Samma år slogs dörrarna upp till Umeå kulturhus i de gamla lokstallarna. Men nu har kommunen bestämt sig för att sälja huset som är en mötespats för kulturintresserade och en grogrund för stadens gräsrotskultur. Behåll byggnaden i offentlig ägo och satsa på att långsiktigt stärka detlokala kulturlivet, uppmanar representanter från Umeå kulturhus.