Barn tar risker i Ballongen

Att vuxna litar på barn och låter dem testa nya situationer är en förutsättning för en hållbar framtid. Det är en av grundtankarna bakom konstprojektet Ballongen i Västerås, som i dagarna bjuder in till en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge.