Barn får permakultur i blodet

Bara ett fåtal skolor i Sverige har permakulturträdgårdar. En av dem är Gyttorpsskolan i Örebro län. Här har barnen varit delaktiga från start.