Bankerna måste ta ansvar för kontantservicen

Färre än hälften av landets bankkontor hanterar kontanter längre. Det drabbar främst äldre, personer med funktionsnedsättning, människor på landsbygden, småföretagare, flyktingar och föreningslivet. Nu måste politikerna lagstifta om krav på kontanthantering, skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam.