”Även stora omställningar består av många små steg”