Arkitekturlabb om makten över rummet

Vem bestämmer hur våra bostadsområden och offentliga mötesplatser utformas och hur långt är det möjligt att låta människor vara delaktiga i utformningen och byggprocessen? Det är frågor som ställs på sin spets i anslutning till utställningen Arkitekturlabb på Österängens konsthall i Jönköping som nyligen gästades av Tor Lindstrand som är arkitekt, konstnär och universitetslektor på KTH.