Andelsjordbrukare i Sverige organiserar sig

Andelsjordbrukare i Sverige har gått samman och bildat en paraplyorganisation för att verka för den hållbara utvecklingen av andelsjordbruk i Sverige.