Alla måste få ta del av solrevolutionen

Solrevolutionen måste komma till lägenheterna menar Rolf Lindahl på Greenpeace.

Det pågår en solrevolution i världen. Kina ligger i täten och fördubblade förra året sin installerade kapacitet av solenergi, även om landet fortfarande är beroende av fossil energi.

I USA, där president Donald Trump vill satsa på gammal smutsig kolkraft och väcka liv i dödförklarade oljeledningar, sker också en dramatisk utveckling av solenergi. Förra året ökade marknaden för solenergi med nära 100 procent. Solbranschen genererar fler jobb i USA än branscherna för kol, olja och fossilgas sammantaget.

Den explosionsartade utvecklingen av förnybar energi, inte minst solenergi, över världen är en spira av hopp i en accelererande klimatkris. 2016 var det varmaste året som hittills uppmätts och om världen inte snarast ställer om energisystemet riskerar effekterna bli oöverstigliga. Solenergi är, precis som annan förnybar energi, en hållbar energikälla som om den byggs ut bidrar till att tränga ut smutsig fossil energi eller farlig kärnkraft. Men den fyller också en annan viktig funktion: den minskar beroendet av storskaliga kraftverk till ett mer lokalt och decentraliserat – och demokratiskt – energisystem.

Även i Sverige händer saker. Den gamla farliga kärnkraften håller på att fasas ut och på senare år har det skett en kraftig ökning av solenergi, om än från väldigt låga nivåer. Regeringen har tagit flera viktiga steg för att underlätta utvecklingen. Sverige har goda förutsättningar för en kraftig expansion av solel. När nu skatten för större anläggningar i princip tas bort kommer vi att se allt fler solanläggningar på kommunala fastigheter och köpcentra.

Sedan tidigare får de som sätter upp solceller på sitt tak en skattereduktion. Villaägare kan alltså skatta sig lyckliga – de har möjlighet att radikalt sänka sina elkostnader och samtidigt vara en del av den viktiga energiomställningen. Men en viktig pusselbit saknas. De som bor i lägenhet får inte ta del av möjligheten till skattelättnader. Det innebär att drygt hälften av alla hushåll i Sverige utestängs från möjligheten att bidra till solrevolutionen. Det är en rättvisefråga. Ska solrevolutionen ta fart måste alla få vara med. Rättvisa ekonomiska villkor för all egenproducerad el borde vara en självklarhet och en okontroversiell fråga.

Sverige har goda förutsättningar till att snabbt ställa om till ett helt förnybart energisystem. På köpet skapas arbetstillfällen och vi bidrar till den nödvändiga energiomställningen.

Om Sverige går före och överger ett gammaldags och storskaligt energisystem till förmån för ett flexibelt, decentraliserat och hållbart system så kan vi bidra till att skynda på utvecklingen även i andra länder. Dels genom att visa att det faktiskt går, dels genom att medverka till att förnybar energi blir ännu mer kostnadseffektiv än den redan är.

När vi installerar solel gör vi alltså inte bara något som är bra för vår omgivning och vår egen plånbok, vi skickar samtidigt en tydlig signal till Donald Trump och andra bakåtsträvare att kol och olja tillhör gårdagen. Därför måste förnybar el gälla för alla.

Boendeformen får inte sätta stopp för hushållens klimatengagemang. Regeringen och energiminister Ibrahim Baylan måste ge samma möjligheter för alla de medborgare som vill bidra till energiomställningen och vara en del av solrevolutionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV