”Agenda 2030 kan bli världens största folkrörelse”

Genom att presentera sig som en rörelse för Agenda 2030 kan omställningen bli världens största folkrörelse. Det är en av Jesaia Lowejkos visioner inför höstens omställningskonferens i Växjö.

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför Omställningsnätverkets årliga konferens som hålls i Växjö den 6–8 oktober. Temat blir Civilsamhällets roll i FN:s hållbarhetsmål och en av arrangörerna är Jesaia Lowejko från Studiefrämjandet. Han har en vision om att samla det arbete som görs för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kring ett gemensamt språk – FN:s globala hållbarhetsmål.

– Det händer ofta att folk säger att det behövs en folkrörelse för hållbarhet. Det finns ju redan – egentligen har alla folkrörelser arbetat för hållbarhet – men det finns inget som samlar dem. Jag tänkte att hållbarhetsmålen kan göra det. Då blir det världens största folkrörelse.

Om omställningsrörelsen presenterar sig som en folkrörelse för Agenda 2030 borde den kunna få betydligt större genomslag, tror han.

– Ska vi lyckas med en omställning av vårt sätt att leva tror jag att omställningsarbetet måste breddas. Vi måste ena alla som vill skapa en bättre värld och få alla att börja med omställning. Därför är det så passande att samlas kring de 17 hållbarhetsmålen – allting ryms i dem och det är enkelt för de flesta att relatera till.

Förutom målet om ekonomisk tillväxt handlar alla målen om omställning, bara med andra ord, menar Jesaia Lowejko.

– Det kan vara svårt att greppa vad omställning är men i princip alla som ser de här målen tror jag ställer upp på dem. Kan vi visa att omställning är metoden för att uppnå målen i Agenda 2030 går det bara att spekulera i hur mycket som vore vunnet.

Under Earth week i Växjö i mars ordnade Studiefrämjandet, Omställning Växjö och Växjö kommun ett evenemang med titeln Alla kan rädda världen. Kommunala tjänstemän och politiker, asylsökande, medlemmar från föreningar som SPF Seniorerna och Tankarnas trädgård med flera samlades för att diskutera just civilsamhällets roll i arbetet med Agenda 2030.

– Många kommuner verkar glömma civilsamhällets viktiga roll och att vi kan vara en tillgång för kommunerna och myndigheterna som har i uppdrag att arbeta med frågorna.

Deltagarna höll i workshops kring hållbarhetsmålen och kommunens representanter berättade hur Växjö arbetar med dem. Bland annat har kommunen slagit fast att alla dess verksamheter ska arbeta efter de 17 målen.

– En från kommunen sa att när de pratar med andra kommuner i världen är det som ett universellt språk. Istället för ”jämlikhet” kan man prata om ”mål 10” och alla förstår.

Konferensens huvudsyfte är ökad samverkan. Det är ganska naturligt eftersom omställningsrörelsen i Växjö alltid har sett lite speciell ut, berättar Jesaia Lowejko. När Omställning Växjö startades fanns det redan bland annat en kollektivodling, det sociala kooperativet Macken som arbetar med återbruk samt föreningen Tankarnas trädgård – med omställning som en av sina tre huvudfrågor – i stan.

– Det finns ganska många här som sysslar med omställning utan att kalla det för det. Vi vill ha med alla dem på konferensen.

Just nu håller planeringsgruppen på att ta fram ett grovt program för konferensen. De vill inte att det ska bli så många föredrag att lyssna på utan hellre skapa möten mellan människor. Därför blir det fokus på valbara workshops med tre teman – huvud, hjärta och hand. Det vill säga mer teoretiska samtal, inre omställning respektive praktiskt arbete.

Det är också viktigt för arrangörerna att alla ska ha råd att vara med. Därför hoppas de kunna samordna samåkning till konferensen och hålla nere kostnaderna för mat och boende. Förhoppningen är att locka besökare från hela landet och även Danmark. Ett stort dragplåster blir första Sverigebesöket från omställningsrörelsens medgrundare Rob Hopkins.

– Vi hoppas att det kommer många utifrån. Det vore roligt att låta andra få del av det sammanhang som vi försöker skapa här i Växjö. Vi är till exempel väldigt stolta över vår fina stadsodling och tänkte äta lunch i den en av dagarna för att visa upp den.

Omställningskonferensen i Växjö arrangeras av Hela Sverige ska leva, Omställningsnätverket, Omställning Växjö och Studiefrämjandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV