”Agenda 2030 kan bli världens största folkrörelse”

Genom att presentera sig som en rörelse för Agenda 2030 kan omställningen bli världens största folkrörelse. Det är en av Jesaia Lowejkos visioner inför höstens omställningskonferens i Växjö.