ABF:s verksamhet för asylsökande i stort behov av stöd

Varje vecka deltar 200 asylsökande i studiecirklar på ABF i Kiruna. Men det hårda trycket på ABF gör situationen omöjlig utan ekonomiskt stöd. Studieförbundet har nu haft möte med Kiruna kommun, Migrationsverket och arbetsförmedlingen om hur verksamheten kan räddas.