Zoom

”Viktigt att unga är representerade”

Björn Fondén har trots sina blott 20 år hunnit med en rad sätt att visa sitt miljöengagemang. Som 16-åring startade han en miljöorganisation i Lidköping. Han är inspiratör för We change där han har rest runt i Sverige för att prata med gymnasieungdomar om hållbarhetsfrågor. Detta år är han dessutom representant för Sveriges unga i FN.