Radar – Nyhet

Tillväxt minskar inte miljöutsläppen

Att ökad ekonomisk tillväxt leder till minskade utsläpp är en teori som inte stämmer. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.