Radar · Nyhet

Tillgänglig idrottshall firade tioårsjubileum

Förra veckan tioårsjubilerade Pjäshallen i Kviberg, Göteborgs mest tillgängliga idrottshall. Hundratals personer var på plats för att skåla, mingla och prova på parasport.

Digitala tavlor för personer med synnedsättning, frästa linjer i planerna för den stora parasporten målboll, inlagt parkettgolv för att det ska gå enkelt att köra på med rullstol. Större dörröppningar och entréer, handikapphissar och ett fullt utrustat och anpassat gym. Det är inte för intet som Pjäshallen är Göteborgs mest tillgängliga idrottshall. Förra veckan firades anläggningens tioårsjubileum med en hel dags festligheter.

– Det känns jättebra, säger Gunilla Bernhardsson som är ordförande i Göteborgs parasportförbund. Det kom mycket folk; under hela dagen var det nog 300 personer där. Att Pjäshallen byggdes har betytt mycket för parasporten i Göteborg, säger hon.

– Det var ett jätteviktigt beslut som togs efter många turer, för det var inte självklart att det skulle bli en handikappanpassad idrottsanläggning. Den dåvarande ordföranden i Parasport Göteborg gjorde ett jättejobb, och tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen, idrottsförbundet och Higab blev det riktigt bra, säger Gunilla Bernhardsson.

Det finns vissa utmaningar med att driva Pjäshallen, säger hon, men de har inte specifikt med tillgänglighetsprofilen att göra. Eftersom byggnaden är K-märkt kan det bli knepigt med reparationer, och i och med att Pjäshallen ägs av det kommunala fastighetsbolaget Higab har Göteborgs parasportförbund ett ekonomiskt åtagande gentemot dem att klara drift och underhåll. Men Pjäshallen är en populär idrottshall som lockar många besökare. När den inte används av paraidrottsföreningarna hyrs den ut till skolor och andra föreningar.

– Förra året hade vi 80 procents beläggning. Det är vi väldigt nöjda med, säger Gunilla Bernhardsson.