Radar · Nyhet

Testar nya lösningar för bostäder för unga

Många unga i Göteborg bor i dag kvar hemma på grund av bostadsbristen. Nu ska Riksbyggen testa nya lösningar för att unga enklare ska kunna få ett eget hem.

Enligt siffror från Hyresgästföreningen bor mer än 24 000 unga vuxna i Göteborg var hos sina föräldrar, trots att de egentligen skulle vilja ha något eget. Långa kötider och höga bostadspriser gör bostadsmarknaden svårtillgänglig.

– Unga vuxna är en särskilt utsatt grupp på bostadsmarknaden. Det har blivit allt svårare för unga att få lån till sin bostad, trots att de klarar månadskostnaden. Att hyra sin bostad i andra hand är som regel ett osäkrare alternativ. Det är ofta dyrare och inte en hållbar boendesituation, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

Nu prövar Riksbyggen nya modeller för att underlätta för unga att få en egen bostad: dels kooperativa hyresrätter, vilket kan beskrivas som ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt, och dels bostadsrätter med lägre pris än vanligt.

250 kooperativa hyresrätter kommer att byggas vid Lindholmshamnen och vara tillgängliga för personer mellan 18 och 30 år. Den billigare typen av bostadsrätt, så kallade ungdomsettor, kommer att testas i Guldheden. Här handlar det dock endast om sex lägenheter, som kommer att säljas för 95 000 kronor, också de till personer i åldrarna 18–30.

Även en tredje modell kan bli aktuell för Göteborg; så kallade hyrköp av bostadsrätter. Det innebär att man hyr en bostadsrätt och sedan har förtur för att köpa den. Detta ska testas i Järfälla under 2018 och kan därefter komma att införas även i Göteborg.

– Fler bostäder som unga har råd att efterfråga är en av de stora samhällsfrågorna. För Göteborgs attraktivitet är fler bostäder till unga mycket betydelsefullt. I Göteborg finns både många utbildningsplatser och jobb – då måste det också gå att få tag i en bra bostad till en vettig kostnad, säger Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen i Göteborg.

Radar · Politik

Fördubbling av ”ofrivilligt hemmaboende” på fem år enligt ny rapport

Andelen ofrivilliga hemmaboende ökar, enligt Hyresgästföreningens Gunnar Bergman.

Andelen unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar har nästan fördubblats på fem år. Det är ett av fynden i en ny rapport från Hyresgästföreningen.

26 procent av 20- till 27-åringar bor hemma hos föräldrarna, enligt rapporten Unga vuxnas boende 2023. Bland dem är 77 procent, det vill säga cirka 190 000, vad Hyresgästföreningen kallar ”ofrivilligt hemmaboende”. 65 procent av unga vuxna har eget boende.

Gunnar Bergman, ordförande för Hyresgästföreningen Norrland, pekar på problemen med att vara ung på bostadsmarknaden.

– Inte nog med att det är svårt att hitta någonstans att bo, på vägen kan du också bli utsatt för trakasserier, ockerhyror eller oseriösa hyresvärdar och bli ofrivilligt hemmaboende. Den skeva bostadsmarknaden påverkar unga vuxnas livsval och framtidstro och det är dags att politiken tar sitt ansvar, säger han i ett pressmeddelande.

Behöver byggas mer

Enligt Hyresgästföreningen visar rapporten med ett ökat antal ofrivilligt hemmaboende på en ”pressad situation”. 29 procent, nästan en tredjedel, oroar sig för att inte hitta något boende och 35 procent, drygt en tredjedel, tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden.
Sedan 1997, när Hyresgästföreningen påbörjade sin undersökning, har andelen unga hemmaboende ökat från 15 till 26 procent.

Ola Palmgren, vice förbundsordförande och ansvarig för Hyresgästföreningens rapport, säger till Dagens nyheter att det behöver byggas mer, och bostäder som unga har råd med.

– Då måste det finnas statliga investeringar i bostadsbyggandet. Vi vill se förmånliga bygglån så att de som kan och vill bygga kan göra det till lägre kostnader.

Hyresgästföreningen kräver tre åtgärder:

Fördela en större del av den kommunala bostadsförmedlingen efter behov, och inte kötid.
Stärk bostadsbidraget, ett bidrag som har halkat efter i 30 år enligt Hyresgästföreningen.
Bygg fler bostäder till ”rimliga priser” genom bland annat förmånliga bygglån.

Källa: Hyresgästföreningen