Zoom

Stor miljöpåverkan när hamnen expanderar

Nu vill Göteborgs hamn expandera för att kunna möta krav utifrån. En fördjupning av farleden ligger i planerna tillsammans med en ny terminal i Arendal. Men med expansion kommer miljöpåverkan och staden har tvingats till att ge avkall på vissa kultur- och miljöaspekter till förmån för tillväxt. I den andra delen av Syre Göteborgs granskning av Göteborgs hamn får vi argumenten för och emot.

Fler förändringar i Göteborgs hamn:

Stora varor långa sträckor

Göteborgs hamn är störst i Sverige, men vill bli ännu större för att möta framtidens behov. Som ett led i detta har man byggt ut tågtrafiken i hamnen så att det ska gå att flytta över gods från fartyg direkt till tåg. Göteborgs hamn

En ny terminal

Ålgräs är en hotad biotop som finns på den plats där Arendal-terminalen ska byggas. PAG Miljöundersökningar

Svårt med återplantering

Farledsfördjupningen sträcker sig ända ut till Torsviken och är en miljon kubikmeter muddermassa. Göteborgs hamn

Bra för konkurrensen

1,7 ha ålgräsäng kommer att avlägsnas under byggandet av den nya terminalen.