Radar – Nyhet

Staten medfinansiär i flera lokala satsningar

Nu är resultatet av den så kallade ”Sverigeförhandlingen” klart för Göteborgs del, det vill säga vilka kollektivtrafik- och byggprojekt i och omkring Göteborg som staten ska medfinansiera. För en ny spårvagnslinje, linbanan och två nya busslinjer får Göteborg ett tillskott på motsvarande nästan halva kostnaden.