Radar – Nyhet

Sociala normer påverkar vårt miljöbeteende

Metoder baserade på tävlingar har intensiv men kortvarig effekt, sociala normer kan däremot ha en mer bestående effekt än tävlingar om man vill öka människors miljövänliga beteende. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Hur ska man bära sig åt för att få människor att agera mer miljövänligt? Metoderna är många och kan ha olika effekt beroende på i vilket sammanhang de används. I sin avhandling har Magnus Bergquist, doktorand vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet, jämfört effekten för norm- respektive tävlingsbaserade metoder när det gäller att få människor att minska sin energiförbrukning.

I studien deltog knappt 2 000 deltagare i nio olika experiment. De tävlingsinriktade metoderna – till exempel att den som sparade mest el i kvarteret fick ett pris – visade sig ha en intensiv men kortvarig effekt. Man sparade mycket el den första veckan, men sen var förbrukningen mer eller mindre tillbaks på den gamla nivån igen.

De normbaserade metoderna, som att informera om att andra försöksdeltagare anser att energibesparing är positivt, visade istället på en långsammare men mer långvarig minskning av elförbrukningen. De tycktes också ge en positiv effekt på annat beteende, till exempel att man var mer benägen att också spara på vattnet.

– Det kan handla om att tävlingarna fokuserar starkt på ett enskilt beteende, medan normer är bredare, säger Magnus Bergquist och fortsätter:

– De här resultaten är lite osäkra, men vi kan se vissa indikationer.

Avhandlingen visar också att deltagarna påverkades mer av när andra valde bort en icke miljövänlig produkt än när de aktivt valde en miljövänlig.

– Att någon väljer bort något kan tolkas som en risksignal, och generellt är människor mer benägna att undvika risker än att ta chanser.

Resultaten från studien skulle kunna användas när man utformar kampanjer för att påverka miljövänligt beteende, säger Magnus Bergquist.

– I det här fallet undersöker vi just miljövänligt beteende, men man skulle även kunna använda dem för annan beteendeförändring, som hälsosamt beteende till exempel.

Andra artiklar från Syre Göteborg

Gammal lyx är lyxigare

Krönika Jag har alltid gillat gamla prylar. Inte vilka gamla prylar som helst – utan gamla lyxprylar. Gammal lyx är alltid…

Lotta Sjöberg

Energi Det kan alltid bli värre

Hallå där! …

Energi … Stefan Åkesson, regissör i konst- och teatergruppen Blaue Frau, som är med och sätter upp föreställningen ”35 Jag och…

Växande intresse för humle

Zoom På kommunens testbäddar i Angered har trädgårdsentreprenören Tony Johansson planterat 200 humleplantor, med siktet inställt på Göteborgs lokala ölproducenter. Som…

”FN-systemet har svikit Myanmars folk”

Radar Efter att en ny rapport presenterats om människorättssituationen i Myanmar är det fortfarande oklart vad som blir nästa steg för…

Kollaborativ ekonomi bakom friluftsfestival

Radar Nu på lördag 15 september arrangeras Göteborgsområdets enda festival för utomhussporter och folkhälsa – Ale Outdoor. Besökarna kommer kunna prova…

SD ökar i hela Göteborg

Radar Sverigedemokraterna går framåt i alla kommuner i Göteborgsområdet efter helgens val. I Göteborg var ökningen relativt liten, med 1,3 procent,…