Radar – Nyhet

Sahlgrenska har längst väntetid på akuten

Patienter på Sahlgrenskas akutmottagning får sitta i väntrummet längst av alla i Sverige, visar en sammanställning som TT har gjort utifrån Socialstyrelsens statistik. Samtidigt meddelar regionen att akutvården ska prioriteras under 2018.

Patienter på Sahlgrenskas akutmottagning får sitta i väntrummet längst av alla i Sverige, visar en sammanställning som TT har gjort utifrån Socialstyrelsens statistik. Samtidigt meddelar regionen att akutvården ska prioriteras under 2018.

Sahlgrenska universitetssjukhuset är den akutmottagning i Sverige som har längst väntetider. Detta visar en undersökning som TT har gjort utifrån Socialstyrelsens statistikdatabas.

På Sahlgrenska får hälften av patienterna vänta i en timme och 47 minuter innan de får träffa den första läkaren, och den sammanlagda tiden i väntrummet är fyra timmar och 26 minuter.

– Det är naturligtvis inte bra. Men vi har jobbat mycket med detta och nu under senvåren och hösten ser vi en rejält positiv trend som är mest uttalad för dem som har de längsta tiderna, de som läggs in, säger Tobias Carlson, chef för utvecklingen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till TT.

Enligt Tobias Carlson beror väntetiderna på att allt fler söker sig till akuten och att många kommer dit samtidigt, i kombination med brist på lediga vårdplatser som gör att patienter blir kvar på akuten. En annan anledning är att akutsjukvården idag utför fler uppgifter, såsom tidskritiska röntgenundersökningar.

Carlson menar att det inte behövs fler vårdplatser, men att de platser som idag är stängda på grund av personalbrist behöver öppna igen.

En satsning på akutsjukvården finns med i Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2018 som fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i veckan.

I budgeten ingår att utvärdera närakuten på Sahlgrenska universitetssjukhus och Östra sjukhuset och eventuellt införa fler närakuter i regionen. 200 miljoner kronor avsätts också för att förbättra akutsjukvården, med målet att 90 procent av patienterna ska behöva stanna max fyra timmar på akutmottagningen.


Andra artiklar inom Syre Göteborg

Glöd – Ledare

Lokalt engagemang förtjänar att tas på allvar

Radar – Nyhet

Nybyggen ska minska bristen på studentbostäder

Bostadsbristen är ett ständigt gissel för studenter som vill rota sig i Göteborg. Många tvingas…

Radar – Nyhet

Sociala normer påverkar vårt miljöbeteende

Metoder baserade på tävlingar har intensiv men kortvarig effekt, sociala normer kan däremot ha en…

Radar – Nyhet

Lånecyklarna ska bli fler

Trafiknämnden har beslutat om hur framtidens hyrcykelsystem i Göteborg ska se ut. Det ska bli…

Radar – Nyhet

Friska djur avlivas på Borås djurpark

I veckan har SVT Nyheter väst rapporterat om hur friska djur avlivas på Borås djurpark.…

Radar – Nyhet

Ska ta krafttag mot antisemitism

Göteborgs stad måste ta tag i problemet med antisemitism, beslutade kommunstyrelsen på sitt möte i…

Glöd – Debatt

Rädda Kortedala bibliotek