Radar – Nyhet

Regionen fortsätter bygga ut vägar trots klimatplan

Vägarna kommer att fortsätta byggas ut i samma takt som tidigare. Åtminstone om regionens Beredningen för hållbar utveckling (BHU) får bestämma. Detta trots Västra Götalandsregionens mål att utsläppen från trafiken i regionen skall minska med 80 procent till 2030.