Radar – Nyhet

Pilotprojekt vållar politisk strid

De pilotprojekt som Jonas Sjöstedt talade varmt om är politiskt sprängstoff lokalt. När nystartade Lövgärdets socialkontor själva vill korta ner dagarna stretar moderaterna emot, och vägrar skriva under nödvändiga dokument.