Radar · Nyhet

Parkeringsplatser förvandlas till små parker

I sommar omvandlas parkeringsplatser till små parker på tre olika platser i Göteborg. Initiativet kommer från Göteborgs stad och ingår i projektet Grön och skön stad 2017.

Har du sett små miniparker med sittytor och planteringar poppa upp på Göteborgs gator? Det är så kallade parklets, parkeringsplatser som blivit omgjorda till tillfälliga parker. Initiativet ingår i ett pilotprojekt som drivs av Göteborgs stad, där man vill undersöka om staden kan bli mer attraktiv för människor genom att använda traditionella bilmiljöer på nya sätt. Det är också en del av temaåret Grön och skön stad 2017, som i sin tur är en förberedelse inför 400-årsjubileet 2021.

Syre Göteborg var på plats när parkleten på Södra Larmgatan färdigställdes för att få veta mer om projektet.

– Här ska man kunna sitta och njuta av staden, berättar Jonathan Naraine där han står på det nybyggda trädäcket.

Han arbetar som ”matsystemdesigner” på The foodprint lab, ett team av arkitekter, ingenjörer och samhällsplanerare som verkar för att fler ska kunna sätta gröna avtryck på sin stad eller hembygd. De har fått i uppdrag av staden att både designa parkerna och bestämma var de ska placeras. Parkerna är byggda i moduler och består av lådor som kan användas både till plantering och för att ha växter i. De har byggts av snickare på Holmen, ett socialt snickeriföretag som anställer personer som inte har kommit in på den vanliga arbetsmarknaden.

– Vi har fått fantastisk bygghjälp av dem, säger Jonathan Naraine.

Även växterna kommer från sociala företag: Lärjeåns trädgårdar, Ängås trädgård och Multikult handelsträdgård.

– Det känns väldigt kul att man kan jobba hela vägen med hållbarheten, både det sociala och det ekologiska, säger Jonathan Naraine. Det känns också roligt att kunna stötta lokala aktörer.

Planteringen sköts av arbetslag i projektet Trygg vacker stad, som arbetar för att göra staden just tryggare och vackrare. Mitt i solen sitter Nathalie Karlsson, som ingår i ett av arbetslagen, och gräver i jorden.

– Vi håller på med plantering, röjning, sågning och städning bland annat. Vi gör i ordning områden där människor känner sig otrygga.

De har arbetat med parkletsen i flera veckor och just i dag har de också guidning av trädgårdsmästare Kristina Steneby som håller en planeringskurs.

– Det är jätteroligt och väldigt rogivande att plantera, säger Nathalie Karlsson.

 

Jonathan Naraine är glad att kunna jobba både ekologiskt och socialt hållbart med parkletsen. Maja Andersson

I sommar kommer det att finnas parklets på Södra Larmgatan, Östra Hamngatan och på Teatergatan. Var och en har sitt eget tema som har anpassats efter förutsättningarna på platsen. På Grönsakstorget är alla växter passande nog ätbara, och parkleten på Östra Hamngatan fick midsommartema med exempelvis potatis och gräslök. Skillnaden mellan platserna ofta solläget, säger Jonathan Naraine.

– Här på Grönsakstorget är det full sol nästan hela dagen. På Östra Hamngatan är det kanske 5–6 soltimmar per dag. Det räcker ju för de flesta växter, men till exempel tomater och squash är lite mer kinkiga, så dem har vi valt att placera här.

När reportaget skrivs är den tredje och sista parkleten på Teatergatan ännu inte byggd, men Jonathan berättar om planerna.

– Den har vi kallat för ”the forest parklet” (skogs-parkleten, reds. övers.) eftersom det är mer skuggigt och tätt mellan byggnaderna där.

Läget kräver med andra ord mer skuggtåliga växter, men de ska få in så mycket vackert och ätbart som möjligt även där.

– Det är mycket som man inte tänker på att man faktiskt kan skörda. Funchia, strutbräken och daglilja till exempel – ätbara perenna växter som också är väldigt dekorativa och som man brukar använda i rabatter.

De tre parkerna som byggts i sommar sköts om av Vasakronan, Wallenstam respektive park- och naturförvaltningen.

– Tanken på sikt är att en parklet ska kunna skötas av olika aktörer i stan, allt från fastighetsägare till olika verksamheter. På sikt kanske även privatpersoner kan vara med och hjälpa till, om man hittar en form för det, säger Jonathan Naraine.