Zoom

På väg mot en cykelvänligare stad

Cykelvägar som slutar i tomma intet, dåligt separerade gång- och cykelvägar, trafikomläggningar och vägbyggen där cyklister hamnar i kläm eller tvingas ta knöliga omvägar. Göteborg känns inte alltid som en cykelvänlig stad. Men stora planer är på gång för att förvandla staden till ett nytt cykelmecka.

Hög andel cykeltrafik

Cykelfakta Göteborg:

• Göteborg har totalt 811 km cykelväg.

• 2015 gjordes 7 procent av alla resor i Göteborg med cykel. Det kan jämföras med Malmö, där motsvarande siffra var 25 procent.

• Enligt stadens cykelprogram ska antalet cykelresor tredubblas 2025 jämfört med 2011.(2011 genomfördes enligt en resvaneundersökning cirka 73 000 cykelresor per dygn i Göteborg)

• 2035 ska minst 35 procent av alla resor ske till fots eller med cykel.

• 2035 ska 75 procent av göteborgarna tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad. 2016 var den siffran 42 procent. Under de nio år som detta mätts har siffran varit oförändrad.

• Med appen Cykelstaden kan man planera sin cykelresa, hitta Styr & Ställ-cyklar och cykelparkeringar. Appen laddades ner 6 400 gånger under 2016.

Källa: Rapporten Trafik- och resandeutveckling 2016. Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025

Mycket kvar att göra

Pia Damsten har hittat en cykel på cykelköket i Linnéstan som hon håller på att laga. Det är hennes tredje. ”Jag kan inte så mycket om att laga cyklar, men man lär sig. Och här får man bra hjälp.” Ylva Carlsson

God stämning i cykelköket

Tomas Edin är volontär på cykelköket i Linnéstan. ”Jag är ingen cykelnörd, men det är kul med föreningsgrejen och känns bra att kunna hjälpa till.” Ylva Carlsson

Någon måste ta bollen

Förebilder i Europa

”Det måste vara tryggt och säkert och smidigt att komma fram med cykel. Vi vet att många avstår från att ta cykeln för att det är otryggt på sina ställen.”

Vill få fler att cykla

Ta cykeln på tåget