Radar · Nyhet

Ojämn tillgång till betaltjänster i länet

Bertil Ericson/TT | Kontanthanteringen i Sverige minskar till förmån för digitala betalsätt, en utveckling som förenklar vardagen för många men försvårar den för andra.

Tillgången på grundläggande betaltjänster i Västra Götaland är inte tillräckligt bra, enligt länsstyrelsen. Framför allt drabbas äldre och funktionsvarierade när den personliga servicen ersätts av digitala alternativ.

Varje år gör Sveriges länsstyrelser en analys av hur tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov.

Nyligen presenterades 2017 års rapport och länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar då att tillgången till betaltjänster i länet är tillfredsställande för de flesta, men att förutsättningarna varierar för olika grupper och beroende på var man bor.

Två kommuner i länet, Karlsborg och Gullspång, saknas idag bankkontor helt. De som framför allt använder sig av kontanter och analoga betalsätt påverkas mest av den ökande digitaliseringen.

Enligt rapporten är många frustrerade över att banker stänger sina kontor eller slutar hantera kontanter.

Bristen på personlig service drabbar framför allt äldre, där många tycker att det är otryggt att använda sitt kort för att ta ut pengar och att hantera kontanter på allmän plats.

Här syns också en klyfta där vissa äldre anammar digitaliseringen medan andra inte har ork, kunskap eller ekonomiska resurser nog för att kunna ta till sig digitala betalsätt.

Även för personer med funktionsvariation är situationen otillfredsställande, bedömer länsstyrelsen.

Det handlar dels om den fysiska miljön, till exempel att bankomater är för dåligt upplysta eller sitter för högt upp för att rullstolsburna ska nå. Personer med psykisk funktionsvariation upplever också, liksom många äldre, att bristen på personlig service bidrar till otrygghet.

Eftersom kontantanvändandet sannolikt kommer att fortsätta minska framöver krävs det en välfungerande digital infrastruktur för att alla ska kunna ta del av digitala betaltjänster, konstaterar länsstyrelsen.

En utbyggnad av fibernätet är ett exempel på åtgärder som ökar tillgängligheten. Samtidigt behövs ordentliga utbildningsinsatser och ökad kunskap om hur man motverkar att digitaliseringen bidrar till ojämlikhet i samhället.

– Det är viktigt att även se till de personer som inte har möjlighet, vilja, kunskap eller förmåga att följa med i utvecklingen. För att motverka en ökad digital polarisering krävs kunskap och nya arbetsmetoder om hur vi hanterar de glapp som uppstår, säger Frida Bengtsdotter, processledare på länsstyrelsen i Västra Götalands län, på länsstyrelsens hemsida.

Arbetet med rapporten har pågått under hela året bland annat genom omvärldsanalys, analysering av statistik och intervjuer.

En enkätundersökning har skickats till alla kommuner i länet och man har även genomfört ett dialogmöte i Göteborg med representanter för funktionsvarierade och äldre.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV