Radar – Nyhet

Ojämn tillgång till betaltjänster i länet

Tillgången på grundläggande betaltjänster i Västra Götaland är inte tillräckligt bra, enligt länsstyrelsen. Framför allt drabbas äldre och funktionsvarierade när den personliga servicen ersätts av digitala alternativ.