Radar – Nyhet

Ojämlikheten ökar i Göteborg

I veckan presenterade Göteborgs stad Jämlikhetsrapporten 2017. Den visar på vissa positiva trender, men konstaterar också att segregationen och ojämlikheten är ett fortsatt allvarligt problem i Göteborg.