Radar – Nyhet

Nytt klimatråd ska leda omställningen i Göteborg

Västra Götaland har numera ett klimatråd bestående av representanter från kommuner, näringsliv, akademi och intresseorganisationer. Tillsammans ska de vara en samlande kraft för satsningen Klimat 2030.

Det här är medlemmarna i Klimatråd Västra Götaland:

• Sofie Allert, vd Swedish algae factory.

• Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers.

• Björn Broström, rektor för Borås Högskola.

• Martin Carling, ordförande Fyrbodals
kommunalförbund.

• Anders Danielsson, landshövding i Västra
Götalands län.

• Ulf Kamne, kommunalråd i Göteborgs stad.

• Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra
Götaland.

• Karin Lexén, Naturskyddsföreningen.

• Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen.

• Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvo group.

• Jonathan Naraine, The Foodprint lab.

• Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem.

• Pia Sandvik, vd RISE.

• Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren.