Radar – Nyhet

Ny klimatplan för Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en handlingsplan för hur regionen ska möta klimatförändringarna.

Översvämningar, skred och skyfall är alla exempel på problem som kommer att bli vanligare i Västra Götaland på grund av klimatförändringarna. För att möta dessa behöver alla kommuner arbeta med klimatanpassning, och länsstyrelsen har nu tagit fram en handlingsplan för hur detta kan gå till.

Planen gäller åren 2018–2020 och beskriver både de åtgärder som länsstyrelsen själv planerar att genomföra och rekommendationer för länets kommuner.

– Klimatanpassning är inte någonting som bara behöver göras i framtiden. Klimatförändringsprocessen är redan igång och vi behöver börja jobba redan nu, säger Anna Georgieva Lagell, som arbetar på enheten för samhällsskydd och beredskap inom länsstyrelsen.

I Västra Götaland är många utmaningar alltså kopplade till vatten. Skredrisk i Göta älvdalen, översvämningar i Vänern, höjda havsnivåer längs kustkommunerna och fler skyfall.

– På längre sikt ökar också risken för värmebölja, vilket är en utmaning utifrån folkhälsoaspekten. Och så har vi förstås kopplingarna till miljön i allmänhet, som vad som händer med ekosystemen och den biologiska mångfalden, säger Anna Georgieva Lagell.

Hur väl rustade länets kommuner är för att klimatanpassa varierar, säger hon. De som redan i dag märker av problemen är mer aktiva, exempelvis Göteborg, Uddevalla och kommunerna kring Vänern som alla drabbas av ökad risk för översvämningar.

Mindre kommuner i inlandet har inte kommit igång med arbetet på samma sätt, mycket på grund av att det är oklart vem som egentligen ska ansvara för anpassningen.

– Det här är ju en fråga som berör nästan alla förvaltningar och bolag och ansvaret ligger på väldigt många olika aktörer. Det är svårt för många mindre kommuner att få till det mer strategiska helhetsgreppet.


Andra artiklar inom Syre Göteborg

Glöd – Ledare

Lokalt engagemang förtjänar att tas på allvar

Radar – Nyhet

Nybyggen ska minska bristen på studentbostäder

Bostadsbristen är ett ständigt gissel för studenter som vill rota sig i Göteborg. Många tvingas…

Radar – Nyhet

Sociala normer påverkar vårt miljöbeteende

Metoder baserade på tävlingar har intensiv men kortvarig effekt, sociala normer kan däremot ha en…

Radar – Nyhet

Lånecyklarna ska bli fler

Trafiknämnden har beslutat om hur framtidens hyrcykelsystem i Göteborg ska se ut. Det ska bli…

Radar – Nyhet

Friska djur avlivas på Borås djurpark

I veckan har SVT Nyheter väst rapporterat om hur friska djur avlivas på Borås djurpark.…

Radar – Nyhet

Ska ta krafttag mot antisemitism

Göteborgs stad måste ta tag i problemet med antisemitism, beslutade kommunstyrelsen på sitt möte i…

Glöd – Debatt

Rädda Kortedala bibliotek