Radar – Nyhet

Nu kraftsamlar regionen inför klimatet 2030

Västra Götaland tar krafttag för att ställa om regionen till nästan fossilfritt 2030. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen samarbetar och nu har satsningen med målet att få ner utsläppen med 80 procent i förhållande till 1990 års nivå klubbats igenom.

”Omställningen till ett fossilfritt liv innebär inte ett sämre liv men ett annorlunda liv.”

De fyra områden som kommer att prioriteras

• hållbara transporter

• klimatsmart och hälsosam mat

• förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

• sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

I visionen om regionen 2030 är det attraktiva samhället i fokus. Johanna Engloo, Kjellgren Kaminsky