Zoom

Miljötänket börjar vakna i filmbranschen

Filmvärlden drivs till stor del av visioner, värderingar och viljan att göra skillnad med sin konst. Liksom i övriga samhället har debatter kring jämställdhet och mångfald seglat högt upp på agendan på sistone, men miljöfrågan talas det fortfarande mycket tyst om inom svensk film. Varför går det så trögt med hållbarhetsarbetet i en bransch som annars verkar så medveten?

”Film är förmodligen den mest miljöpåfrestande konstform som vi kan konsumera.”

Ronny Fritsche

Självtillräcklig konst

Under inspelningen av filmen ”In i dimman”, en samproduktion mellan Zentropa Sverige och Film i väst, var miljö- tänket långtgående. Dimman i den här scenen, som spelades in på Amundön i Göteborg, framställdes av rapsolja. Filmen har premiär under 2018. Ronny Fritsche

”Obefintlig medvetenhet”

Borde ligga i framkant

Flyget är värst:

• 2015 gjordes studien Miljöpåverkan vid filmproduktion vid Chalmers avdelning för miljösystemanalys. Där undersökte forskarna Birgit Brunklaus och Malin Eriksson vilka delar av produktionsprocessen som har störst miljöpåverkan samt hur den skulle kunna minskas, med utgångspunkt i teve-dramat Det mest förbjudna som sändes i SVT året därpå.

• Studien visade att transporter, framför allt flygresor, stod för merparten (73 %) av produktionens klimatpåverkan. Därpå följde inspelning (16 %), kost (5 %) och logi (3 %). Sammanlagt orsakade produktionen totalt cirka 51 ton koldioxidutsläpp, eller 17 kilo per timme. Forskarna konstaterar att de förändringar i produktionsmetoder som skulle göra störst skillnad var valen av transport – framför allt långa flygresor – och hotell, medan matvalen gjorde minst skillnad för de totala utsläppen.

• Studien var beställd av Film i väst och Götafilm och kan hittas i sin helhet via bland annat Chalmers hemsida.

– Källa: Rapporten Miljöpåverkan vid filmproduktion, Chalmers avdelning för miljösystemanalys 2015

Kurs i hållbar film

Behöver verktyg

”Det långsiktiga målet måste vara att miljön är en självklar aspekt som man förhåller sig till i en produktion.”

Katarina Krave, ekonomichef på Film i väst.
Många verksamma inom filmbranschen är beredda att gå långt för att förverkliga sin konstnärliga vision och hitta den bästa inspelningsplatsen. Här en filminspelning i Norge. Carina Johansen/TT

Baskunskapen om miljön

Goda förutsättningar

Vad bör göras?

• I rapporten Hållbar filmproduktion – en rapport som visar vägen listar Ronny Fritsche ett antal åtgärder som skulle kunna göra svensk filmproduktion mer hållbar.

• Beräkna klimatpåverkan för varje filmproduktion.

• Ta fram en koldioxidkalkylator eller liknande beräkningsverktyg för svensk filmbransch.

• Ta fram andra verktyg, till exempel miljöpolicyer, checklistor, lathundar och guider.

• Utbilda och motivera alla yrkesgrupper i branschen att arbeta hållbart.

• Kommunicera miljöarbete, både inom filmteamen och till övriga branschen.

• Genomför pilotprojekt där producenten redan är hållbarhetsengagerad.

• Skapa incitament, till exempel ökat ekonomiskt stöd för hållbara produktioner.

• Instifta ett miljöråd för filmbranschen.

• Inför miljökrav från finansiärernas håll.

• Inför gröna ambassadörer, till exempel en miljöchef i varje produktion och en miljöcoach som kan stötta i arbetet.

– Källa: Hållbar filmproduktion – en rapport som visar vägen, Film i väst 2017