Radar – Nyhet

Miljontillskott ska minska vattenkraftens miljöpåverkan

Många av Västra Götalands vattenkraftsanläggningar når inte upp till dagens miljökrav. Nu får länsstyrelsen 1,3 miljoner för att genomföra åtgärder som ska minska vattenkraftens påverkan på djur- och växtlivet.