Radar – Nyhet

Miljö- och klimatnämnden granskas av länsstyrelsen

I går valdes Helena Norin till ny ordförande i miljö- och klimatnämnden. Samtidigt ska miljöförvaltningens arbete granskas av länsstyrelsen med anledning av den senaste tidens stora personaltapp.