Radar · Nyhet

Lösningar i fokus när haven diskuterades

I tisdags mottog vice statsminster Isabella Lövin den dagsfärska rapporten Ocean Solutions Report, fylld av svenska lösningar på havens problem, på Eriksbergspiren. – Här i Västsverige finns mycket praktiskt kunskap och forskning, vilket gör oss till en nyckelaktör i världen, menade Birgitta Losman, gruppledare för Miljöpartiet i Västra Götaland, som inledde dagen.

Ett hundratal forskare, företagare och entreprenörer träffades under tisdagen på restaurang River på Eriksbergspiren för att prata om lösningar på de utmaningar vi har kring havsfrågor med plaster, nedskräpning, övergödning och överfiske. Lösningarna beskrivs även i rapporten Ocean Solutions Report, som lanserades på konferensen.

– Göteborg har en speciell roll i havsfrågor, med norra Europas största hamn och starkt arv från varvsindustrin, menade inledningstalare Birgitta Losman, gruppledare för Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen.

– Det vi gör här har betydelse för hela landet, samtidigt som det finns mycket kunskap, både från varvsindustrin men också från forskningen vid Chalmers, fortsatte hon.

Isabella Lövin, vice statsminister samt  minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, var på plats för att ta emot rapporten och berätta om FN-konferensen The Oceans Conference, den 4-9 juni i New York, som Sverige varit med och initierat.

– Det är fantastiskt att fokusera på lösningar. Vi upplever mycket energi och momentum just nu kring havsfrågorna i och med den kommande träffen i New York.  Det är ingen nyhet för någon att vi har problem med överfiske och plast i haven, men frågan är hur vi gemensamt förvaltar denna gemensamma resurs. Vem är det som har ansvar?

Flera Göteborgsbaserade företag presenterade sina lösningar, och en av ämnena som är på uppgång är vågkraft, där företaget Waves4power nyligen fått ett genombrott vid sin försöksstation i nordnorge, där man lyckats koppla på sig på el-nätet. Och likaså det danska företaget Resen Waves som är först i världen med små fristående modul-bojer som gör det enklare med vågkraft.

”Göteborg har en speciell roll i havsfrågor, med norra Europas största hamn och starkt arv från varvsindustrin.”

Överfiske är ett annat problem som togs upp där landbaserad fiskodling via akvaponik presenterades som alternativa lösningar för att minska belastningen till sjöss. Även mat på musslor presenterades som ett sätt att tillvarata havets resurser på ett mer hållbart sätt. Musslor är bra på att rena haven från bland annat övergödning, så att odla mer musslor och hitta sätt att änvända dem i mat är något som företaget Musselfeed fokuserar på.

Lösningar som presenterades handlade också att komma ifrån problem med båtbottenfärg, där företaget Boat washer presenterade alternativet att precis som biltvätt används på land, så kan båttvätt användas istället för bottenfärg på båtar.
Biogas på musselrester och sjöpung lyftes som ytterligare ett exempel tillsammans med ett företag som filtrerar vanligt kranvatten så det går att användas för att tvätta kläder helt utan kemikalier eller tvättmedel.

– Trenden går mot att vi har mer plast än fisk i haven år 2050, menade Isabella Lövin och sade att vi måste hitta ännu mer samarbeten för att få en hållbar blå ekonomi. Vi måste se var det finns gap och resursbrister och var det behövs mer forskning. Vi lever i en värld av gränser som vi människor skapat, men ekosystem har inga gränser. Vi är alla öbor som måste ta hand om vår gemensamma resurs havet, menade Isabella Lövin.

Arrangörer av dagen var norra Europas del av FN-nätverket Sustainable development solution network. I år fokuserar de specifikt på haven och hållbarhetsmålet nummer 14: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Nätverket har sin bas på Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum vid Chalmers och arbetar med att koppla samman nordiska akademiska institutioner för att kommunicera kring hållbarhet, gemensamt lärande och hållbara lösningar.