Zoom

Grönområden vs bostadsbyggen

Med en akut bostadsbrist och ett annalkande 400-årsjubileum byggs det för fullt i Göteborg. Att förtäta staden är ett ledord. Men vad innebär det för de grönområden som så många anser vara viktiga? En av byggplanerna – vid Björkekärr och Härlanda tjärn – har stött på massivt motstånd från närboende och andra.

Kritiska till byggplanerna

”Byggföretagen lyfter ju fram de områden som är mest lönsamma att bygga på och där det går att få en bra ekonomi: attraktiva områden som inte ligger så långt från centrum.”

Skyddas via detaljplan

”Jag förstår dem som protesterar, men man måste försöka titta på argumenten och se om de håller på en samhällsnivå.”

Ekonomiska intressen styr

Planen tar många grönkilar i anspråk och flyttar övergången från bebyggelse till natur en bra bit in mot naturskyddsområdet.

Utreder naturreservat

Bostadsbehov

Härlanda tjärn är ett populärt fritidsområde för många göteborgare. Madeleine Johansson

Åtta upplevelsevärden som ger ett effektivt rekreationshabitat:

1. Naturkaraktär. Finns den riktigt tydliga naturkänslan av att växtligheten är självsådd och vild? Möjlighet att fascineras av något oväntat.

2. Rymdkänslan. Känslan av att något är stort och att du är inne i detta rum kan ge ett slags mindfullnesstillstånd och ge en möjlighet att rensa hjärnan.

3. Diversiteten. Finns det en artrikedom av växter och/eller djur. Att ha möjlighet att uppleva årstider genom upptäckter av fåglar, fjärilar eller blommor lockar folk att ta sig ut.

4. Rofylldhet. Är området fritt från skräp, tryggt och välhållet? Upplevs det sakna buller, så du kan höra vinden i trädkronorna? Tystnaden är en enorm och lite underskattad tillgång.

5. Tillflyktsplats. Är området kuperat med buskar och träd? Kan man ta sig till någon plats där man kan se andra men inte själv bli sedd?

Dessa fem punkter har positiv effekt på hälsa och återhämtning. De följande tre fyller andra, mer sociala värden:

6. Kultur. Finns det något som vittnar om kultur? En gammal husgrund eller gärdsgård? Anlagda rabatter eller en fontän eller skulptur?

7. Öppningar för sociala aktiviteter. Finns det plats för aktiviteter som grillning, bollspel, picnic eller drakflygning?

8. Det sociala. Finns det ett café eller någon annan plats för att samlas?

Vedertagna hälsoeffekter av natur

Återhämtning för hjärnan

Problemlösning

Avståndet är avgörande

Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU. Jenny Svennås-Gillner, SLU