Radar · Nyhet

Giftig mark exporteras till norsk skärgård

När ett nytt bostadsområde ska byggas på Lindholmen exporteras miljöfarligt avfall till Norge. Marken som blivit förorenad av den tidigare varvsindustrin grävs upp och skickas iväg till deponi i den norska skärgården. Miljörörelsen är kritisk till exporten.

Det är Skanska som bygger det nya bostadsområdet i Lindholmshamnen efter att ha grävt upp omkring 3000 kvadratmeter mark och skickat iväg det till den norska ön Langöya för deponering.

– Vi jobbar med lite olika åtgärdar och initiativ. I saneringen tar vi bort föroreningarna från tidigare den varvsindustrin, säger Elin Chytraeus, projektutvecklare på Skanska i ett videoklipp om projektet.

Markmassorna innehåller oljor, tungmetaller och andra miljögifter. När det nya bostadsområdet som ska byggas där presenteras är det hållbarhet som är i fokus.

– Fasaden på de nya husen bygger vi med återvunnen aluminium som redan finns i omlopp, och inte nytt aluminium som är väldigt energikrävande att få fram, säger hon.

Langöya är en deponi i ett gammalt kalkbrott. Det är Norsk avfallshantering (NOAH) och företaget Bellona som driver anläggningen, vars teknik går ut på att använda gjuta in miljögifterna i ett slags gips, vilket gör att inte ska kunna läcka ut i den omkringliggande fjorden. De har till och med planer på att hela ön ska bli ett naturområde för rekreation när deponin har fyllts igen och växtligheten kommit tillbaka.

För några år sedan rapporterades det i flera medier hur svenska värmeverk exporterar aska för deponi på Langöya. Den norska miljörörelsen var kritisk och anser att Sverige borde ta hand om sitt eget avfall.

– Vi menar att varken Sverige eller Danmark bör exportera sina miljöproblem till Norge. Man bör istället ta hand om det på ett försvarligt sätt i sina egna länder, sa Lars Haltbrekken på Norges Naturvernsforbund, motsvarigheten till Svenska Naturskyddsföreningen då till SR P4 Skaraborg.

Syre Göteborg har sökt representanter på Norges Naturvernsforbund för att få fler kommentarer men inte lyckats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV