Radar · Nyhet

Första bokslutet som visar på samhällsnytta

Som första svenska aktör har Vägen ut-kooperativen i Göteborg gjort ett så kallat ECG-bokslut, som också tar hänsyn till sociala och miljömässiga samhällsvärden.

– Dagligen bidrar vi genom vårt arbete till en lite mer hållbar värld. Men vi har varit dåliga på att visa det. Med ECG-bokslutet blir vårt bidrag till samhället tydligt, säger Pernilla Svebo Lindgren, vd för Vägen ut.

– Vi har länge varit bland de bästa på social hållbarhet. Varje dag gör vi skillnad på riktigt för människor som hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi tar också en aktiv roll i samhällsdebatten både lokalt och nationellt för en ökad social hållbarhet i samhället, säger Pernilla Svebo Lindgren, vd för de Göteborgsbaserade Vägen ut-kooperativen som arbetar med att ge jobb åt människor som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.

Men trots att företaget sparar kostnader för samhället på över 50 miljoner per år genom att människor inte behöver gå på bidrag eller hamnar i kriminalitet, har det varit svårt att visa upp bidraget på ett konkret sätt, då det traditionella bokslutet enbart handlar om ekonomi. Därför blev Pernilla intresserad direkt när hon hörde talas om möjligheten att göra ett bokslut enligt Economy for the common good, som är ett komplement till det vanliga bokslutet där man även räknar på sociala och miljömässiga samhällsvärden. Nyligen skickade Vägen ut in ECG-bokslutet för 2016, som blir det andra i ordningen.
Emma Dalväg på konsultfirman Hifab är den som tagit ECG-bokslutet till Sverige.

– Anledningen att jag började med detta är då min förra arbetsplats Terra institute var ett av de tio företagen som hörde av sig till författaren Felber och sa ”Kan vi inte göra detta på riktigt?”. Så vi var med och utvecklade det från början.

Emma fick kontakt med några av företagen som hade gjort bokslutet och såg att det hade gjort stor skillnad för företagen: det hade skapat ett stort engagemang och de hade börjat arbeta med hållbarhetsfrågor på riktigt.

Vem som helst kan gå in på www.ecogood.org och göra ett eget ECG-bokslut. Vägen ut valde dock att ta in Emma Dalväg som stöd i processen och såg det samtidigt som ett sätt att sitta ner tillsammans med alla 14 företag som ingår i Vägen ut för att diskutera de här frågorna. Det ledde till en väldig samsyn gällande hållbarhetsfrågorna, säger både Emma och Pernilla. Vägen ut var bra på sociala frågor, men upptäckte också att de kunde bli ännu bättre på miljöfrågor, något som blev tydligt i bokslutet.

– Under en längre tid har vi arbetat målmedvetet för att bli lika hållbara när det gäller miljön som vi är gällande sociala frågor. Vi kallar det grön social franchising. Vi har tagit in det gröna i vår affärsidé och våra nya franchiseavtal. Nu ska alla Vägen ut-kooperativ miljödiplomeras och Krav-certifieras, berättar Pernilla. Dessutom lanserar de under hösten märkningen Hållbart från Vägen ut.

– Arbetet under ett halvår med att ta fram det första hållbarhetsbokslutet gjorde att vårt samarbete mellan kooperativen i Göteborg, ett tiotal, stärktes. Det var en väldigt rolig process som fortfarande bär frukt och fördjupas, säger Pernilla.

Economy for the common good

• Economy for the common good, ECG, är en rörelse som startade med att Christian Felber, samhällsdebattör och professor på Wiens universitet, skrev boken Changing everything – Economy for the common good år 2010. Boken beskrev en vision om ett samhälle som ser pengar som ett medel för att skapa samhällsnytta i form av en välmående planet med välmående människor. Om målet är samhällsnytta och ekonomin ett medel, varför gör vi då kvartalsrapporter som mäter medlet och inte målet? undrade Christian.

• Boken fick stor uppmärksamhet och snart hörde ett 10-tal företagare av sig och sa att det var en fin vision och att de ville börja ta steg mot att visa upp sin samhällsnytta på det sätt som boken föreslog. Det var så ECG-bokslutet föddes.

ECG-rörelsen

ECG-rörelsen är i dag en internationell rörelse som vill utmana antagandet att pengar/vinst/BNP måste vara målet i samhället. Det är också ett hållbarhetsbokslut som kompletterar det ekonomiska bokslutet och visar hur mycket man som verksamhet bidrar till samhället. Det involverar miljömässiga, sociala och demokratiska aspekter i mötet med alla intressenter: inköpare, investerare och banker, medarbetare, ägare, kunder, kommande generationer och planeten.