Radar · Nyhet

Forskare anklagas för alternativa fakta om flyg

Svenskt flygs generalsekreterare anklagar svenska forskare för att komma med alternativa fakta om flygets klimatpåverkan. Påståendet möts med förvåning av forskarna själva.

Sveriges ledande forskare inom flyg- och klimatfrågor har en agenda att begränsa flyget. Det påstår Svenskt flygs generalsekreterare Henrik Littorin i en videointervju på sajten flygkanalen.se, något som Dagens nyheter var först med att uppmärksamma.

– Vi har hamnat i ett ganska märkligt läge där fakta har fått en väldigt låg status och tyckande och snarare alternativa fakta är det som har kommit fram i debatten, och där de som har kritiserat flyget egentligen inte har behövt ha speciellt mycket på fötterna, säger Littorin till Svenska regionala flygplatsers vd Peter Larsson, som håller i intervjun.

Det är Svenska regionala flygplatser som står bakom flygkanalen.se.

När Peter Larsson ber om ”bra exempel på när de som ivrar för miljön tänjer på gränserna och argumenterar mer än de förhåller sig till fakta” svarar Henrik Littorin att det finns många exempel.

Han tar upp siffror från rapporten Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor som publicerades 2016 av tre Chalmersforskare tillsammans med en forskare vid Kungliga tekniska högskolan.

Där anges att utsläppen från svenskarnas flygresor under 2014 uppgick till 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande utsläppen från alla personbiltransporter i Sverige (se faktaruta).

Henrik Littorin menar att forskarna ägnat sig åt vidlyftiga antaganden och dubbel- och trippelberäkningar, och att de faktiska utsläppen från flyget är ”långt, långt därifrån”: endast 3 miljoner ton koldioxid.

– De har en agenda att lyfta fram och hitta sådant som ökar folks betalningsvilja för flygskatten, säger han till DN.

Jörgen Larsson, forskare på Chalmers och en av författarna bakom rapporten, menar att det är ett absurdt påstående. Vidare säger han att Littorin och Svenskt flyg inte räknar in alla flygets utsläpp i sina beräkningar.

– Talar man enbart om koldioxidutsläpp från bränslen som tankas i Sverige bortser man från utsläpp efter mellanlandningar och de som orsakas av höghöjdseffekten och det verkar inte lobbyorganisationen Svenskt flyg vilja kännas vid, säger han till DN.

Svensk klimatpåverkan från flyget