Radar – Nyhet

Forskare anklagas för alternativa fakta om flyg

Svenskt flygs generalsekreterare anklagar svenska forskare för att komma med alternativa fakta om flygets klimatpåverkan. Påståendet möts med förvåning av forskarna själva.

Svensk klimatpåverkan från flyget

• Svenskarnas internationella flygresor ökade med 130 % under perioden 1990–2014. De totala utsläppen, inklusive utsläppseffekterna på hög höjd, från resorna var närmare 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2014. Detta motsvarar samtliga personbiltransporter i Sverige.
• Koldioxidutsläppen per person minskade under perioden 1990–2014 med 37 %. Detta kan enligt forskarna till stor del förklaras av att den så kallade kabinfaktorn ökade. Kabinfaktor är detsamma som beläggning: kvoten mellan antalet betalande passagerare i ett plan och det maximala antalet passagerare som planet kan ta.
Källa: Rapporten Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor, Chalmers, 2016