Radar · Nyhet

Färre beroende av försörjningsstöd

Antalet ungdomar och barnfamiljer i Angered som har långvarigt försörjningsstöd har minskat kraftigt de senaste åren. Nu vill även andra stadsdelar ta efter det framgångsrika konceptet.

Ungdomar och barnfamiljer i Angered är allt mindre beroende av försörjningsstöd. På tre år har antalet ungdomar som haft försörjningsstöd i mer än tio månader minskat med 60 procent. Motsvarande siffra för barnfamiljer är 42 procent.

– Genom att ge föräldrarna möjlighet att försörja sig själva skapar vi större trygghet i familjen och bättre framtidsutsikter för barnen, samtidigt som livsvillkoren för barn i Göteborg utjämnas, säger Christina Karlsson, områdeschef i Angered, i ett pressmeddelande.

Förklaringen till framgången finns i arbetssättet ”Jobb först”, som fokuserar på att just personer med försörjningsstöd ska få hjälp att hitta arbete eller börja studera.

– Vår utgångspunkt är att alla som kan jobba också vill jobba, bara de får rätt sorts stöd, säger Christina Karlsson.

Det var 2015 som socialförvaltningen i Angered beslöt sig för att byta angreppssätt när det gällde att minska bidragsberoendet bland invånarna. Kostnaderna för försörjningsstöd hade då ökat i stadsdelen och under 2014 fick runt 20 procent av Angeredsborna ut försörjningsstöd.

För att komma tillrätta med situationen utökades personalstyrkan på verksamheten Jobbhörnet, som hjälper personer med försörjningsstöd, till det tredubbla och man påbörjade ett metodiskt och strategiskt arbete.

Sedan dess har utvecklingen alltså gått i rätt riktning. I dag får alla som deltar i Jobb först en coach som hjälper till med att kartlägga tidigare erfarenheter, skriva ansökningar, vägleda och träna inför intervjuer.

Man lägger också stor vikt vid att hitta vad varje deltagare är intresserad av att arbeta med. Nu ska Angeredsmodellen spridas vidare till stadsdelarna Västra Hisingen och Majorna/Linné.