Zoom

Ekologisk satsning ger mer vegetariskt

Från och med 1 januari 2014 har Göteborgs stads skolor och förskolor helt vegetariska menyer minst en dag i veckan, vilket enligt miljöförvaltningen redan märks i mätningarna som minskad klimatpåverkan.

Tydligt engagemang

Att göra grönare skol- luncher är något som pågår i många delar av världen just nu. Hans Pennink/AP/TT

Lyssnar på barnen

Göteborgs miljömål

Inga protester i staden

Pengar kan hamna fel

Uppdraget är tydligt och hänger precis i blickfånget från Ulla Lundgrens arbetsplats. Malin Aghed

Upphandlingspolicy

Upphandlingar

”När det gäller grönsaker finns det ett stort ekologiskt utbud, men de varorna är generellt sett dyrare, och här spelar säsongen stor roll.”

Certifiering rätt väg?

Visste du att ...

• med vegetarisk mat kan man halvera sin klimatpåverkan från maten.

• om alla i Sverige byter ut två köttmåltider i veckan till vegetariska alternativ motsvarar det koldioxidutsläpp från 23 300 bilar under ett år.

• i Sverige har köttkonsumtionen ökat med mer än 50 procent de senaste 20 åren. Från i fjol minskade nötköttet men har till stor del ersatts av kyckling.

• vi svenskar slänger ungefär 30 procent av alla matvaror vi köper.

• genomsnittssvensken konsumerar 85 kg kött per år.

• ekologisk odling sker utan kemiska bekämpningsmedel.

Källa ”Miljömåltider i Göteborgs stad”

Transport

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) protesterar mot de köttfria dagarna på en skolbespisning i Nyköping 2014 genom att bjuda elever på hamburgare. David Hårseth/TT

Ny livsmedelsstrategi

Inom ramen för en ny livsmedelsstrategi ska miljöförvaltningen utreda hur hållbar matproduktion och konsumtion bör se ut, och hur ser det ut i dag när det bland annat gäller konsumtion och produktion av livsmedel. Utredningen ska utgöra ett väl grundat beslutsunderlag för politiker i första hand, men också för alla som någon gång ska göra ett val – det ska vara lätt att göra rätt.
”Vi ska ta fram en lokal livsmedelsstrategi där fokus ligger på en miljömässig och social hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Syftet är att förbättra livsmedelstryggheten i en tid när klimatförändringar och oljebrist skapar osäkerhet för den globala livsmedelstillgången.

Göteborg ska vara ett föredöme när det gäller hållbar produktion och konsumtion av mat samt sprida kunskap om detta arbete. Livsmedelsstrategin ska utgå från styrkor och förutsättningar, exempelvis tillgång till närodlade grönsaker. Den ska också visa hur motståndskraftig och hållbar matkedjan är vid en ekonomisk kris eller vid klimatförändringar.”
Miljöförvaltningen har precis påbörjat detta arbete.

Källa: Göteborgs Stad, Handlingsplan för Hållbar mat