Glöd · Ledare

Det ska vara lätt att resa kollektivt

I dagarna monteras 191 väderskydd ner vid hållplatserna runtom i Göteborg. Anledningen är att avtalet med JCDecaux som har ägt skydden har gått ut. När Västtrafik nu själva ska ta över driften kan de på grund av lagen om offentlig upphandling inte bara köpa de gamla väderskydden, istället måste de köpa in nya för 12 miljoner kronor. Förutom att det verkligen känns som att kasta pengar i sjön tvingas nu många resenärer att stå ute i snöslask, regn och kyla eftersom det dröjer innan Västtrafik hinner få upp alla de nya väderskydden.

Det går att diskutera vems fel det är att den här situationen har uppkommit, men oavsett är det här ännu ett bakslag för kollektivtrafiken i Göteborg. Ett annat sådant är biljettsystemet som infördes 2009 och som mycket väl kan vara Sveriges krångligaste. Systemet gör att en resenär som åker på kontoladdning mellan flera zoner måste komma ihåg att stämpla ut när hen kliver av för att det inte ska dras för mycket pengar. Detta system är nu, tack och lov, på väg bort. Men kostnaden för de nya kortläsarna och för lanseringen av den nya mobilappen för biljettköp Västtrafik To Go beräknas uppgå till en kvarts miljard kronor. Västtrafik To Go ersätter de gamla sms-biljetterna. Problemet är att det är en app som bara funkar på nya mobiltelefoner, för Iphone krävs minst en 4s-modell och för Androidanvändare måste en ha 4.1-versionen av operativsystemet eller nyare. Sms-tjänsten var ett smidigt och enkelt sätt för många som för det mesta cyklar eller åker bil men som ibland vill åka kollektivt att köpa en enkelbiljett. Det finns ingen anledning till att den inte skulle kunna finnas kvar parallellt med den nya appen.

Efter årsskiftet har som vanligt även priserna höjts på såväl enkelbiljetter som period- och kontoladdningar. Positivt med detta är att kollektivtrafiknämnden, som bestämmer Västtrafiks priser, i år valt att inte höja priserna så mycket som vanligt för att bibehålla kollektivtrafikens konkurrenskraft. Däremot är jag tveksam till metoden att höja priserna mer på enkelbiljetter och kontoladdningar och mindre på periodkort. På Västtrafiks hemsida står att det görs för att uppmuntra folk till att åka kollektivt ofta – jag tror dock att det finns en ganska stor grupp som ändå kommer fortsätta att åka bil för det mesta, men vill kunna ta bussen eller spårvagnen ibland. Dessa blir förmodligen mindre motiverade att ställa bilen oftare om priset på enkelbiljetter höjs mer. Det är inte heller självklart ett självändamål att få folk att åka kollektivt ofta – om alternativet är att cykla eller att gå är det ju snarare bra att bara åka ibland. Det nya prissystemet gynnar också, precis som tidigare, höginkomsttagare – de som har råd att köpa årskort och betala 6 100 kronor på en gång betalar drygt 100 kronor mindre i månaden än det stora flertal som köper en ny periodladdning varje månad.

Även om det inte är någon särskild hög höjning den här gången kan en också diskutera om vi ska ha taxor i kollektivtrafiken överhuvudtaget. En skattefinansierad kollektivtrafik skulle förmodligen göra det billigare att resa för alla som regelbundet åker kollektivt. Det skulle även minska bilismen även om det är oklart med hur mycket. Argument mot en helt gratis kollektivtrafik är att färre skulle gå eller cykla och att det skulle bli en överbelastning, vilket skulle kräva en massiv utbyggnad. Å andra sidan skulle jobb som biljettkontrollant och tågvärd kunna avskaffas. Förhoppningsvis skulle också de som i dag mest åker bil bli mer benägna att utnyttja kollektivtrafiken om de var tvungna att vara med och betala för den.

I Sverige finns nolltaxa på en rad mindre orter som Hallstahammar, Avesta och Kiruna. Ett av argumenten mot nolltaxa är att det funkar på sådana småorter där kollektivtrafiken redan i hög grad är skattesubventionerad, men att det är svårare i större städer med väldigt många resenärer. Samtidigt har man lyckats lösa det i till exempel Tallinn, en stad med nästan lika många invånare som Göteborg.

Om inte nolltaxa så borde i alla fall kollektivtrafiken skattesubventioneras i betydligt högre grad än vad som är fallet i dag, det skulle de flesta tjäna på både ekonomiskt och miljömässigt. Det måste också kännas enkelt, inte svårt eller jobbigt att åka kollektivt. I dag är det tyvärr alldeles för besvärligt.

SOS Barnbyar inviger ett nytt center för ensamkommande barn i Hammarkullen.

Åtta personer äger lika mycket som hälften av världens befolkning.