Radar · Nyhet

Det gröna Göteborg – en omtvistad vision

Göteborgs ska bli en grön och nära storstad ­–  men vad innebär det egentligen? Det diskuterades i en paneldebatt på Stadsbiblioteket förra veckan, och det visade sig vara en kontroversiell fråga.

Göteborg är i dag en kraftigt växande stad. Fram till år 2035 ska staden expandera med nära en tredjedel och inhysa 150 000 nya invånare och 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Samtidigt ska det bli en tätare stad med kortare avstånd, och den ska också vara grön och hållbar. Men hur ska det gå till? Det var ämnet för kvällen när Göteborgs stad förra veckan anordnade en debatt under rubriken “Hur gör vi den gröna och nära storstaden möjlig?”.

I panelen satt Maria Lejon, projektledare för byggsatsningen Bostad 2021; Ola Nylander, arkitekt och professor på Chalmers; Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg; Alvar Palm från nätverket Yimby (Yes in my backyard), Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska handelskammaren samt Patrik Andersson från organisationen jagvillhjabostad.nu.

Den största debatten visade sig dock bli den mellan publiken och paneldeltagarna. Moderatorn för kvällen var Annica Snäll från stadsbyggnadskontoret. Hon inledde med att ställa frågan: Vad är en nära och grön storstad? Kanske skulle detta ha varit huvudrubriken för kvällen –  det visade sig nämligen snart råda viss begreppsförvirring, i synnerhet kring det gröna. För vad är en grön stad? Och vad betyder det i relation till förtätning?

Enligt Björn Siesjö är de två nära sammankopplade:

– Göteborg är en stad som är utspridd och byggd på en stor yta. Människor är beroende av transporter med bil och det är svårt att ordna en konkurrenskraftig kollektivtrafik när det är så långt mellan människorna. Att förtäta staden gör den mer hållbar, sade han.

Siesjö fick medhåll av Alvar Palm från Yimby.

– “Grönt” kan ha två betydelser. Det kan både betyda grönska och miljövänlighet, och folk tenderar att tänka att det miljövänliga är att bo nära naturen. Men det som är miljövänligt i ett större perspektiv är att låta grönskan och naturen finnas utanför staden och låta staden vara tätare. Det skapar större närhet, mer effektiva transporter och mindre utsläpp. Jag säger inte att vi ska ta bort allt, men i dag har stora delar av Göteborg för mycket grönska.

Det var ett påstående som följdes av flera missnöjda utrop från publiken, och som visade sig vara den mest brännande frågan under kvällen. Under den 45 minuter långa paneldebatten avhandlades frågor som marknadens inflytande på byggplanerna och hur Göteborg kan bli mer effektivt i sitt byggande, men när det var dags för frågestund handlade alla publikfrågor om grönskan och träden i staden. Att i förtätningens namn försaka växtligheten sticker i ögonen på många.

– Det är symptomatiskt att det sitter en panel och pratar om en grön stad utan att det finns någon representant från de gröna grupperna i Göteborg, inte ens från Park och natur, sade Barbara Lindell och möttes av en applåd från övriga publiken.

– Ni pratar om för många gräsmattor, men grönska handlar om mer än det. Hur planerar ni att skydda vår stad inför framtiden så att vi har kvar grönskan som är så viktig när det handlar om miljö och klimatförändringar?

Nästa åhörare var inne på samma spår:

– Man undrar ju i vilken värld ni lever i. Det kan inte ha undgått er att klimatet är hotfullt och att det kommer att bli översvämningar. I New York har borgmästaren sett till att plantera tiotusentals träd som lugnar i stormar, renar luft och tar hand om dagvatten.

– Ja, New York har ett ambitiöst nyplanteringsprogram, men det har vi i Göteborg också. Träden behövs för klimatmoderering, svarade Björn Siesjö.

– Varför tar ni då ner gamla träd?

– Vi försöker ta bort dem innan de ramlar ner i huvudet på folk.

Strax efter detta meningsutbyte var debatten slut. Svaret på frågan “Hur gör vi den gröna och nära storstaden möjlig?” lämnades till stor del hängande i luften. Men en sak är säker: Vi kan sannolikt vänta oss en dragkamp om Göteborgs träd och grönska de kommande åren.

Den snabba byggtakten i Göteborg väcker mångas oro för vad som ska hända med stadens grönska, vilket blev tydligt under en paneldebatt förra veckan
Den snabba byggtakten i Göteborg väcker mångas oro för vad som ska hända med stadens grönska, vilket blev tydligt under en paneldebatt förra veckan. Bilden visar framtidens Masthuggskaj.Illustration: Göteborgs stad
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV