Zoom

Den förföljda fågeln

Ålkråka, havstjäder och storskarv. Kärt barn har många namn, brukar det heta. Men runt en av Sveriges största sjöfåglar lever en våldsam konflikt.

Utnyttjad och dödad

Skarven var utrotad i Sverige i början på 1900-talet men nu är den tillbaka. Hasse Holmberg/TT

Västkustjakten stoppas

EUs fågeldirektiv skyddar skarven, men om länsstyrelsen anser att den gör skada kan de besluta om skyddsjakt. Hanna Gisslén

Rings in som skytt

Fiskets största problem

Fiskbestånden kan tåla ett måttligt uttag både från skarv och ett uthålligt fiske utan att minska, säger Henri Engström på Naturvårdsverket. Hanna Gisslén

Forskning säger olika

Vi människor kan äta annat än fisk, men det kan inte skarven. Då är det fel att döda skarvar för att de konkurrerar om fisken, säger Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi. Hanna Gisslén

"Ålkråka"

Ålkråka och havstjäder är andra namn på storskarven. Tomas Oneborg/SvD/TT

Storskarven

• har ett vingspann på upp till 160 centimeter.

• blir cirka 90 centimeter hög.

• lever i skärgårdar och vid kuster, både vid salt, bräckt och sött vatten.

• kan flyga upp till sex mil för att äta.

• fiskar på grunda vatten, max 30 meters djup.

• äter under sommaren ett halvt kilo fisk varje dag.

• anpassar sin föda efter den resurs som finns tillgänglig.

Källa: Länsstyrelsen och Sveriges ornitologiska
förening

Myter om skarven

• En vanlig uppfattning är att skarvar ödelägger öarna där de häckar. Skarvens spillning innehåller frätande ammoniak som faktiskt dödar en del träd. Men spillningen göder några år senare den nya vegetationen på ön.

• En del tror att mellanskarven (en underart till storskarven) skulle vara importerad från Kina, och därför vara en så kallad invasiv art som borde utrotas. Mellanskarven är dock naturligt förekommande i Europa och det äldsta fyndet, som gjordes i Bulgarien, var ett 3 000 år gammalt skarvben.

Källa: Sveriges ornitologiska förening

Om myndigheter och organisationer som nämns i texten

• Skärgårdsstiftelsen äger en del av Stockholms skärgård och har som uppgift att bevara den för framtiden.

• Jägareförbundet är en intresseorganisation för jägare över hela Sverige, grundad år 1830.

• Naturvårdsverket är den myndighet som på uppdrag av regeringen arbetar med miljöfrågor.

• Fågeldirektivet är ett så kallat minimidirektiv beslutat av EU. Ett land får ha ett strängare skydd för djur än vad fågeldirektivet omfattar, men inte ett lägre skydd.

• SLU är Sveriges lantbruksuniversitet där bland annat forskning om människans förvaltning av naturresurser utförs.