Radar · Nyhet

Biskopsgården har blivit inspirationskälla

Biskopsgården har länge haft dåligt rykte, men nu är stadsdelen på väg att få upprättelse. I veckan besökte representanter från Stockholms stad stadsdelen för att lära av deras trygghetsarbete

Stadsdelen Biskopsgården har i många år varit tyngd av kriminalitet och fått symbolisera den otrygga förorten.

Enligt en sammanställning om Göteborgsposten gjorde i början av 2017 skedde det 33 skjutningar i Biskopsgården under 2016.

Men nu verkar nu verkar trenden ha vänt: under det senaste året har inga gängrelaterade dödsfall inträffat och även narkotikaförsäljning och annan kriminalitet har minskat.

Stadsdelsförvaltningen och polisen har arbetat tillsammans utifrån en modell vid namn Trygg i Västra Hisingen och arbetet har alltså givit resultat.

– Vi satsar tidigt och brett på förebyggande trygghetsarbete. Samverkan med fastighetsägare som har personal ute på plats till 22 på kvällarna och satsningar med det lokala näringslivet där vi erbjuder sommarjobb till elever i högstadiet är två goda exempel, säger Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen, i en intervju på Göteborgs stads hemsida.

Nu har stadsdelen också blivit inspirationskälla för andra som arbetar med trygghet i stadsmiljön. I veckan var representanter från Stockholms stads trygghetskommission tillsammans med stadsdelsledningen i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta på besök hos Västra Hisingens stadsdelsförvaltning för att se och lära.

Stockholmsdelegationen träffade bland annat polisen som berättade om sitt arbete med brottsförebyggande insatser, rektorn på Sjumilaskolan och stadsdelens trygghetssamordnare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV