Radar – Nyhet

Återbruk på frammarsch

Göteborgs stad har höga ambitioner när det gäller att minska klimatutsläppen från konsumtion. Men vad krävs för att det här ska bli verklighet? Nyligen släpptes rapporten från projektet Re:challenge, som undersökt hur göteborgarna kan börja återbruka mer.

Olivia Sandström, miljöekonomistudent på Handels och en av deltagarna i Re:challenge.

Fler fixotek på gång

• Sommaren 2017 invigdes Fixoteket i Rannebergen, som ett direkt resultat av Re:challenge-projektet. Under våren 2018 sprids konceptet vidare och nya fixotek där man kan man laga, låna, byta och bygga öppnas i Majorna, Hammarkullen och Bergsjön.

• Det hela drivs av Göteborgs stad i samarbete med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers. Projekten får stöd från innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.