Zoom

Aktivt deltagande för alla

Att kunna presentera sig själv är en självklarhet för de flesta. Att bli bemött med värdighet och förståelse när vi kommunicerar likaså. Missförstånd händer alla, men konsekvenserna kan bli svåra om du har en funktionsnedsättning. Nu sätts Göteborg på kartan som utvecklare av ett nytt sätt att kommunicera för alla. Följ familjen Laanemets-Åslund som har varit med sedan start.

I appen RättVisat finns olika sidor, bland annat ”så här kommunicerar jag” där det är lätt att beskriva olika uttryck med både filmer, bilder och ord. I bakgrunden pappa Fredrik med Malte i knät. Foto: Malin Aghed

Att göra sig förstådd

”Filmerna är det absolut bästa sättet att visa till exempel en ny assistent hur barnen kommunicerar.”

Hela familjen Laanemets- Åslund på en cykel i natursköna Västra bodarna. Foto: Anna Pella

Bräcke diakoni i bräschen

Från start till 2.0

Inte bara det positiva

Widar berättar genom appen att han bland annat gillar att bada i bollhav. Foto: Malin Aghed
Fredrik och Louise visar hur Maltes olika miner och gester berättar vad han vill. Genom det digitala kommunikationspasset kan nya assistenter lära känna Malte lättare. Foto: Malin Aghed

Tolkar lagen olika

”Vi sa att om ni tar bort Maltes rättigheter får ni göra en utredning på oss föräldrar, och sedan ta hand om oss.”

Flyttade från Göteborg 

”Nödvändigt för några …”

Stöd och hjälp:

LSS – Lagen om stöd och service

En rättighetslag som ska garantera personer med funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Korttidsboende

En form av särskilt omsorgsboende där man bor en begränsad tid, både som avlastning och som stimulans. Att få en korttidsplats kräver biståndsbeslut som går att ansöka om hos kommunen.

Avlösarservice

Ges utifrån både vad du och din närstående behöver och önskar. Avlösaren ger personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mat och aktivering.

Kommunikationspass

Är vanligtvis som en mindre bok, där det går att läsa allt som personen vill dela med sig av när det gäller bemötande, hur en är och sin kommunikation. Att ändra information eller tillverka fler exemplar är inte så lätt. I ett digitalt kommunikationspass blir uppdateringar enklare.

Framtidsplanerna för RättVisat-appen är att utveckla en ny version, där det blir möjligt att komma åt sitt kommunikationspass på vilken enhet som helst, och där ljud finns med. Målet är att sprida appen vidare så att fler barn och ungdomar med funktionsvariation ska kunna kommunicera lättare.

Utdrag ur Louises blogg:

”Jag förstår varför jag är trött. Jag förstår att vi behöver hjälp. Men jag vill att den hjälpen ska tvätta, städa, handla, laga mat, beställa mat, slangar, sprutor, mediciner, hämta mediciner, skriva ansökningar, ha kontakt med Försäkringskassan, LSS med mera. Jag vill inte ha avlastning med barnen och göra allt det tråkiga! Jag vill få lite egentid men jag vill få ork att leka med mina barn, ork att gå ut och åka pulka, orka umgås med andra familjer, ork att göra saker med familjen som ger energi! Allt det där andra tar bara energi …”

Läs mer på louisegbg.blogspot.se