Energi · På gång i Göteborg

Hallå där Martin Hultman! …

Martin Hultman, docent på Chalmers.

…docent i teknik-, vetenskaps- och miljöstudier på Chalmers tekniska högskola, som gästar Majornas bibliotek tisdag, den 26 februari, för att samtala om klimatförnekelse.

Vad kommer hända under ditt föredrag på Majornas bibliotek?

– Först kommer jag ge en snabb överblick av hur mycket som varit känt i klimatfrågan och hur länge. Visste du till exempel att redan 1988 beslöt riksdagen om införandet av ett koldioxidtak i Sverige och diskussioner pågick om nödvändigheten att fasa ut flyget, införa gratis kollektivtrafik samt begränsa biltrafiken som svar på klimatkrisen?

Du har berättat tidigare i Syre Göteborg om ett nytt forskningsprojekt som syftar till att undersöka klimatförnekelse. Hur har arbetet fortskridit?

– Vi organiserade vår första konferens i januari samt har påbörjat arbetet med en antologi, vilken ska publiceras av Routledge, för att samla den ledande forskningen inom området. Dessutom har vi påbörjat ett flertal olika samarbeten med forskare i Sverige och internationellt för att kunna göra fördjupad tvärvetenskaplig forskning som verkligen tar kunskapen om dessa frågor till nya nivåer.

Vilken form av klimatförnekelse är den mest farliga? Är det konspiratoriska element eller kanske snarare politiker och människor till vardags?

– Hos Centre for Studies of Climate Change Denaial som jag leder talar vi om fyra olika former av klimatförnekelse: organiserad, partipolitisk, respons- och vardagsförnekelse. Dessa former har inflytande på olika vis, men i och med att kunskapen om klimatkrisen funnits så länge och så lite har gjorts för att hantera den, skulle jag vilja lyfta fram det vi kallar för responsförnekelse hos företags-, myndighets- och politikereliten. Dessa har under alla år haft makt att tala klarspråk och att genomföra beslut som skulle tagit vetenskapen på allvar, men har inte gjort så, utan i stället mer och mer byggt in oss i en återvändsgränd som vi akut måste hantera.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV