Radar

Nu ska roboten handlägga bidragsansökningar

Staffan Hallström är projektledare på Kungsbacka kommun för processen att automatisera ansökningsprocesserna för försörjningsstöd och hanteringen av ensamkommande.

I Kungsbacka ska ansökningsprocessen för försörjningsstöd (socialbidrag) hanteringen av ensamkommande automatiseras. Från och med 1 maj kommer en ”robot” sköta all hantering fram till beslut. Enligt kommunen ska det skapa mer resurser till tidiga insatser för de sökande, men det fick 12 socialsekreterare att säga upp sig i protest.

Syre Göteborg har inte lyckats fått tag i någon av de tolv socialsekreterare som sagt upp sig. Totalt arbetade 16 socialsekreterare där tidigare. Staffan Hallström som är projektledare på Kungsbacka kommun tror att mycket handlar om missförstånd.

– Det är klart att när så många säger upp sig samtidigt är ju något de inte tycker om. Det är naturligtvis tråkigt att de slutar. Jag upplever att den här förändringen uppfattas som positiv i andra arbetsgrupper. Det handlar nog mycket om information, säger han.

Tidigare har varje ansökan om försörjningsstöd gjorts på pappersblanketter som tas om hand av en socialsekreterare som fått granska uppgifterna. Handläggaren har då använt en digital samverkanstjänst som heter SSBTEK vilken möjliggör tillgång till uppgifter från Arbetslöshetskassornas samorganisation, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

När en människa gör den här processen har handläggningstiderna varit flera veckor.

När ansökan nu istället blir digital och uppgifterna inhämtas från berörda myndigheter per automatik av ”roboten” ska handläggningstiden istället bli maximalt 24 timmar.

Själva beslutet kommer dock fortfarande att fattas av en socialsekreterare.

– Den stora vinsten när man digitaliserar är att man frigör utrymme. Istället för flera veckor så kan de ansökande snabbt kan få besked. Då kan vi sätta in insatser för att få de här människorna i arbete, praktik eller studier mycket snabbare, beskriver Staffan Hallström.

Kungsbacka kommuns arbete med att digitalisera vissa tjänster kommer från ett samverkansprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av Vinnova, där 14 kommuner deltar. Inspirationen kommer framför allt från Trelleborg, som redan har ett fungerande system.

De skyltar också med att förändringen har lett till att resurser kanaliseras till just insatser för de människor som söker stödet. Året då tjänsten infördes fick 450 trelleborgare från jobb från att tidigare ha haft försörjningsstöd, vilket var rekord för kommunen. Fem år tidigare gick 168 personer från bidrag till jobb.

Antalet socialsekreterare i Trelleborgs kommun har minskat från tio till fyra, men de som är kvar har bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, menar Carina Dahlstrand, en av dem som jobbar kvar där.

– Ibland när jag tänker att jag har mycket att göra så tänker jag på hur jag hade det innan, för det är som natt och dag. Arbetsmiljön är mycket bättre nu, beskriver hon i SR Studio ett.

Men jobb rationaliseras bort och frågan är hur kommunerna ser på det utrymme som frigörs. Kommer socialsekreterarna att erbjudas andra tjänster i kommunen eller bidrar effektiviseringen i själva verket till att skapa högre arbetslöshet – det samhällsproblem som socialsekreterarna delvis arbetar med? Framöver finns också en demografisk utmaning som många kommuner har att hantera.

– Vi vet ju alla att andelen av befolkningen som bidrar till välfärden sjunker. Det är fler som blir äldre (och inte arbetar, reds anm.) och det föds fler barn. Men det har inte varit målet med det här projektet. Här handlar det om att föra över personella resurser till insatser, exempelvis tillsammans med arbetsgivare för att få till praktikplatser så att vi snabbare få människor i arbete, betonar Staffan Hallström på Kungsbacka kommun.

Inte heller i Kungsbacka kommer alla de tjänster som blev vakanta efter uppsägningarna att tillsättas på nytt. I dagsläget är arbetsmarknaden för socionomer god och alla som sa upp sig ska ha fått nya jobb.

– Vi fick väldigt många ansökande till tjänsterna och nästan alla ville jobba med insatser för att få individer i arbete eller studier, berättar Staffan Hallström.

Men är det inte ett varningstecken när så pass många slutar samtidigt av till synes samma anledning?

– En del uttryckte det att de var besvikna att de skulle ersättas av en robot och att de inte var delaktiga i processen. Och det är ju inte bra, men vi har haft informationsmöten och då är det ett antal som inte har valt att gå.

– Jag tror att några kanske ångrar sig, men jag vet inte. Vi har samverkansmöten med facken. SSR var kritiska till en början men nu har vi ett bra samverkansklimat.