Radar

Ska ta krafttag mot antisemitism

Göteborgs stad måste ta tag i problemet med antisemitism, beslutade kommunstyrelsen på sitt möte i onsdags. Stadsledningskontoret ska nu skyndsamt ta fram förslag på åtgärder.

Kommunstyrelsen vill se åtgärder:

Göteborgs stads arbete mot antisemitism behöver ges intensifieras och ges fokus under lång tid framåt. Det konstaterade kommunstyrelsen på årets första sammanträde i onsdags.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna skriver i ett gemensamt yrkande att staden måste förstärka sitt arbete för mänskliga rättigheter, mot bakgrund av de ökande hatbrotten mot judar:

”Det avskyvärda attentatet mot synagogan i Göteborg visar, åter igen, att vi tyvärr har långt kvar till respekten för alla människors lika värde och rättigheter. Ökat antal hatbrott och intolerans betyder också en växande samhällsfara. Göteborgssamhället måste nu intensifiera arbetet mot antisemitismen.”

Partierna nämner att Göteborgs stad idag arbetar på flera sätt med att stärka de mänskliga rättigheterna, bland annat genom institutionen Levande historia. Den finns till för att informera om historiska och aktuella händelser, så som Förintelsen, kommunistiska regimer samt brott mot mänskliga rättigheter i andra politiska system, och och därigenom förebygga intolerans.

Man tar även upp stadens handlingsplan för nationella minoriteter och en kommande plan mot rasism. Men detta räcker inte, menar partierna, och därför ger man nu stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder. I arbetet bör man också samverka med den judiska församlingen och stadens interreligiösa råd, skriver S, M, MP, V, L och KD.

Sverigedemokraterna står inte med på yrkandet, vilket de kommenterar i ett eget yttrande där de jämför de övriga partiernas agerande med diktaturers:

”Det väcks ett löjets skimmer över dessa partiers agerande. Just när det gäller att stärka demokratin och stå enade mot totalitära krafter agerar S, MP, V, M, L och KD precis som diktaturer. Genom att exkludera oss från yrkandet bekräftar dom sin tro på splittring istället för enighet.”